เครื่องหล่อเย็น หลักการทำงานในเบื้องต้น

0 Comments

เครื่องหล่อเย็น

เมื่อพูดถึงชิลเลอร์หรือเครื่องหล่อเย็น ทุกคนคงเคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรมีหลักการทำงานเบื้องต้นอย่างไรบ้าง หากคุณกำลังศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหล่อเย็นหรือชิลเลอร์ คุณก็มาถูกทางแล้วเพราะบทความนี้เรามีข้อมูลดีๆ สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องหล่อเย็นหลักการทำงานในเบื้องต้นมาฝาก

ชิลเลอร์ หรือ เครื่องหล่อเย็น คือ เครื่องทำความเย็น โดยอาจมีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ หากเป็นเครื่องทำความเย็นขนาดเล็กจะถูกเรียกว่ามินิชิลเลอร์ หน้าที่ก็คือการผลิตความเย็น ปรับลดอุณหภูมิโดยใช้น้ำเป็นตัวหลักในการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายเทความเย็นออกจากเครื่องชิลเลอร์ในขณะเดียวกันระบบชิลเลอร์ก็จะมีชุดแลกเปลี่ยนความเย็นที่ถูกเรียกว่า  Evaporator

ในปัจจุบันมักมีการติดตั้งเครื่องหล่อเย็นตามห้างสรรพสินค้า สถานประกอบกิจการต่างๆ โรงพยาบาล อาคาร สำนักงานหรือโรงงานที่มีเครื่องปรับอากาศจำนวนมาก การทำงานของเครื่องจักรมักมีความร้อนเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้น ระบบชิลเลอร์จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการระบายความร้อนของโหลดต่างๆ นั่นเอง

เครื่องหล่อเย็นมีส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่ คอนเดนเซอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ระบายความร้อนให้กับสารทำความเย็น อีวาพอเรเตอร์ อุปกรณ์มีหน้าที่ถ่ายเทความเย็นของสารทำความเย็น เพื่อเปลี่ยนสถานะความเย็นให้เป็นไออีกครั้ง คอมเพรสเซอร์  อุปกรณ์ทำหน้าที่ดูดและส่งพลังแรงดันให้กับสารทำความเย็นและ เอ็กเพนชั่นวาล์ว อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมปริมาณสารทำความเย็นที่ไหลเข้าไปในชุดของ อีเวปโปเรเตอร์ (Evaporator) หน้าที่คือช่วยลดแรงดันของสารทำความเย็นให้เปลี่ยนสถานะจนเกิดความเย็นขึ้น

หลักการทำงานของชิลเลอร์ คือ เมื่อมีการจ่ายไฟเข้าสู่ชุดคอมเพรสเซอร์ ระบบจะดูดและจ่ายสารทำความเย็นและเพิ่มแรงดันกับความร้อนให้สารทำความเย็น จากนั้นสารทำความเย็นเป็นจะถูกส่งไปที่คอนเดนเซอร์เพื่อควบแน่นและทำความร้อนออกทำให้ความเย็นเปลี่ยนสถานะเป็นไอกลายเป็นของเหลว สารทำความเย็นที่ผ่านชุดคอนเดนเซอร์เมื่อระบายความร้อนและควบแน่นจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ลดแรงดันแรงดันสูงให้เป็นของเหลวแรงดันต่ำ ซึ่งการเปลี่ยนสถานะเป็นอย่างนี้นี่เองทำให้เกิดความเย็นขึ้นและมีการนำเอาความเย็นนั้นไปใช้งาน

สารทำความเย็นในสถานะของเหลวแรงดันต่ำ ถูกส่งเข้าไปถ่ายเทความเย็นออกในชุดของ evaporator ซึ่ง evaporator ในเครื่องหล่อเย็นทำหน้าที่ถ่ายเทความเย็นของสารทำความเย็นออกและเปลี่ยนสถานะความเย็นให้กลายเป็นไออีกครั้ง การนำความร้อนจากภายนอกมาแลกเปลี่ยนจุดที่สารทำความเย็นถูกเปลี่ยนจากความร้อนภายนอก เมื่อมีความร้อนภายนอกเข้ามาถ่ายเทความเย็นกับสารทำความเย็นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนสถานะของเหลวกลายเป็นไอและเมื่อสารทำความเย็นถูกถ่ายเทจนกลายเป็นไอแล้วก็ได้ถูกส่งไปยังคอมเพรสเซอร์เพื่อเริ่มต้นกระบวนการใหม่อีกครั้ง