โทรโข่งหรือเมกกะโฟน คืออะไร มีแบบไหนบ้าง

0 Comments

โทรโข่ง

การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องมีวิธีการที่จะนำสารที่ต้องการสื่อไปบอกกับผู้คนจำนวนมาก และสามารถทำให้ผู้ฟังได้รับรู้อย่างชัดเจนว่า ผู้ที่ต้องการสื่อสารต้องการสื่ออะไรบ้าง จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารทำขึ้นมาเพื่อรองรับ กับงานลักษณะแบบนี้ และการสื่อสารกับคนกลุ่มเล็กๆก็สามารถพูดคุยกันได้ แต่ถ้าต้องสื่อสารกับผู้คนกลุ่มใหญ่ๆจึงจำเป็นต้องมีเครื่องขยายเสียงแบบชนิดพกพาและสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ในปัจจุบันเราจึงเห็นเครื่องมือสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่า โทรโข่ง หรือเมกกะโฟน

โทรโข่งหรือเมกกะโฟน คืออะไร

คือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใช้ในการขยายเสียง เพื่อส่งไปยังผู้ฟังที่เป็นเป้าหมายของผู้สื่อสาร มีลักษณะคล้ายทรงกรวย หรือกรวยในงานจราจร ลักษณะการใช้งานของโทรโข่งส่วนมากใช้ในการสื่อสารบรรยายข้อความหรือบรรยายเสียง เช่นเสียงพูดเสียงปราศรัย  เสียงสัญญาณเตือน และเสียงดนตรีที่อยู่ภายในโทรโขง

ดังนั้นโทรโข่งจึงได้รับความนิยมนำมาใช้งาน เกี่ยวกับการสื่อสารเป็นหลัก มักจะเห็นตามไซต์งานก่อสร้าง  โรงงานที่มีจำนวนพนักงานไม่มากนัก และรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่นตำรวจ นักดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติ เป็นต้น นั่นก็เพราะว่าโทรโข่งมีรูปทรงกรวย สามารถนำพาเสียงไปในทิศทางเดียว เสียงที่ได้ไม่เกิดการกระจายตัวจึงทำให้ได้เสียง ส่งไปเฉพาะจุดที่ผู้สื่อสารต้องการ และทำให้ผู้ฟังสามารถได้ยินเสียงได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ ในระยะที่เหมาะสม

โทรโข่งในปัจจุบันมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆคือ

  • โทรโข่งแบบธรรมดา หรือ  Acoustic 

การใช้งานที่แสนธรรมดามากเนื่องจากเป็นโทรโข่งที่ขยายเสียงได้ตามกำลังเสียงของผู้ใช้ ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ใช้งานในกลุ่มเป้าหมายที่ผู้คนมีจำนวนน้อยระยะห่างไม่ไกล 

  • โทรโข่งไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์

โทรโขงไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก เนื่องจากมีความทันสมัยใช้งานได้ง่ายมีฟังก์ชั่นที่หลากหลาย สามารถขยายเสียงและกระจายเสียงได้ดี ผู้ใช้งานสามารถพูดผ่านโทรโข่งไฟฟ้า แบบที่ไม่ต้องตะโกนหรือใช้พลังกับการใช่เสียงแบบโทรโขงแบบธรรมดาให้เหนื่อย ด้วยหลักหลักการทำงานของโทรโข่งไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์นี้ ภายในวงจรจะอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่เปลี่ยนสัญญาณเสียงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าผ่าน ไปยังภาคขยายเสียงภายในตัวโทรโขงไฟฟ้า แล้วส่งต่อไปยังดอกลำโพง

ทำไมเราถึงต้องใช้โทรโข่งในการสื่อสาร

  • มีราคาถูกกว่าเครื่องเสียง 
  • มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย เพราะโทรโข่งมีทั้งรูปแบบที่เป็นมือถือ และสายสะพาย
  • ใช้งานในพื้นที่แคบหรือพื้นที่ผู้คนจำนวนมากได้ดี

โทรโข่งจึงจำเป็นอย่างมากในการนำมาใช้งานทั้งในสภาวะปกติ และสภาวะฉุกเฉินเพราะโทรโข่งมีราคาที่ไม่สูงมาก ถ้าเทียบกับเครื่องเสียงแบบอื่น อีกอย่างโทรโขงได้นำเอาเทคโนโลยีแบบใหม่มาช่วยพัฒนา จึงสามารถบันทึกเสียง เปิดเพลง และมีเสียงสัญญาณเตือนต่างๆ อยู่ภายในโทรโขงอีกด้วย จึงทำให้โทรโขงยังเป็นที่ต้องการในการนำมาใช้งานได้เกิดประโยชน์และเต็มประสิทธิภาพ