Category: Society

สังคมและการดำเนินชีวิตภายหลังโควิด-19 จบสังคมและการดำเนินชีวิตภายหลังโควิด-19 จบ

0 Comments

เมื่อโรคระบาดโควิด-19 จบลง โลกจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางไหน? ผู้คนจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปอย่างไร? ทุกคนต่างตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบนี้เพื่อเตรียมแผนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนั้น เราอาจสันนิษฐานได้จากโอกาสและความนิยมของผู้คนในช่วงนี้ได้ เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 ประชาชนหันมาใช้อินเตอร์เน็ตกันมากขึ้น รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตประจำวันในช่วงกักตัว อย่าง Food panda แอพช็อปปิ้งสวรรค์ของนักช็อปออนไลน์ การเรียนออนไลน์ หรือแม้แต่การทำงานผ่านแพลตฟอร์มบนอินเตอร์เน็ต สิ่งที่เกิดขึ้นกำลังบีบให้ประชาชนหันมาใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น แน่นอนว่าหากโควิด-19 เกิดขึ้นในระยะยาวแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ[...]