Tag: ขนส่งเอกชนมีอะไรบ้าง

ขนส่งเอกชนมีอะไรบ้าง ตอบโจทย์ทั้งผู้ค้าและผู้บริโภคขนส่งเอกชนมีอะไรบ้าง ตอบโจทย์ทั้งผู้ค้าและผู้บริโภค

0 Comments

ในเวลานี้การสั่งสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมากและแนวโน้มในอนาคตจะต้องเพิ่มขึ้นอีกแน่นอน ตอนนี้จึงได้มีบริษัทจนส่งเกิดขึ้นใหม่เพียบ เพื่อให้คุณและสายช้อปทั้งหลายได้มองเห็นแหล่งบริการทางเลือกใหม่ที่มีบริการตอบโจทย์มากขึ้น วันนี้เราจึงได้จะมาบอกว่าประเทศไทยเรามี ขนส่งเอกชนมีอะไรบ้าง  ขนส่งเอกชนมีอะไรบ้าง และด้านบริการเป็นอย่างไร คุณรู้หรือไม่ว่าบริษัทขนส่งเอกชนในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มแรกคือบริษัทขนส่งแบบพัสดุทั่วไปที่มีการสั่งออนไลน์คิดราคาตามน้ำหนักของสินค้าและส่งสินค้าในวันถัดไป กลุ่มที่สองเป็นบริษัทขนส่งแบบ on-demand จะเป็นบริการที่ทำการขนส่งสินค้าทันทีหรือภายในวันเดียว ซึ่งจะเป็นการเหมาทั้งคันคิดราคาตามระยะทาง ซึ่งวันนี้มีขนส่ง 2 รูปแบบนี้ด้วยใน 6 อันดับ[...]